news center

2014年全省空气和河流水质排名

2014年全省空气和河流水质排名

作者:夏侯揿  时间:2019-02-05 13:13:02  人气:

The province's air quality is “sitting and arranging” provincial cities: Zhumadian, Luoyang, Xinyang, Jiyuan, Hebi, Shangqiu, Xinxiang, Jiaozuo, Fuyang, Sanmenxia, ​​Kaifeng, Luohe, Pingdingshan, Anyang, Zhoukou, Xuchang, Zhengzhou, Nanyang Guan County (City): Lankao, Xincai, Changchun, Luhan, Zhangzhou, Yongcheng, Gushi, Dengzhou, Gongyi, Huaxian County: This is the data of last month, the air quality is arranged from good to bad. The water quality of the province's rivers is “seat and row”. It can reach Class II: Qihe City, Hebi City, Luoyang City, Central District of Luoyang City, Class III: Luohe City Park Lake, Zhumadian City Junma River, Luohe City Shahe, Luoyang City Yihe, Zhoukou Weihe River, Kaifeng Lake in Kaifeng City, Majia River in Puyang City, Longting Lake in Kaifeng City, Luohe City in Luoyang City, and Baohe Town in Shangqiu City are ranked in the last 10: Heiyanggou, Xinyang City, Zhengzhou City Xinshen River in Xinyang City, Luohe City in Luoyang City, Wenliang River in Nanyang City, Tanghe River in Hebi City, Yunliang River in Xuchang City, Baihe River in Nanyang City, Chengdong River in Pingding Mountain City, Huancheng River in Anyang City The fourth quarter 18 60 provincial cities urban river data,